[B]Tình hình BQT game AMN nên xem lại mỗi lần săn Boss xong là game rất lag , nếu muốn có nhiều gamer chơi thì BQT nên khắc phục sự cố sớm nhé